AUTORZY

Henryk Makarewicz był polskim fotografem, operatorem Polskiej Kroniki Filmowej. Jego zdjęcia dokumentują życie Nowej Huty od początku jej istnienia. Fotoreporterski rozpoznawalny styl porównywany jest do sposobu pracy ojca fotoreportażu Henri Cartier­Bressona. W dziełach Makarewicza uderza umiejętność znalezienia się w centrum wydarzeń, idealne kadry, formalna perfekcja.

Wiktor Pental to fotoreporter, budowniczy Nowej Huty. W 1958 roku jako pierwszy wykonał na filmach Agfa kolorowe zdjęcia nowej dzielnicy, które teraz są niezwykle cennym dokumentem tamtych czasów. Jego fotografie, oprócz wielkiej budowy, przedstawiają także życie codzienne mieszkańców Nowej Huty, ukazane często z humorem i dystansem. Za: http://culture.pl/pl/tworca/wiktor­pental