CITY DIARY

karty z książki artystycznej Jaro Vargi [wydawca – Fundacja Imago Mundi 2015]