ŻYCIE PSZCZÓŁ

ogłoszenie drobne w gazecie o treści: Wielce Szanowne Siostry-Robotnice, czy wiecie, że możecie już zacząć przepisywać dla mnie strony książki "Życie Pszczół"? Paweł Kruk ZyciePszczol@protonmail.com

„Życie pszczół” – działanie performatywne Pawła Kruka oparte na zaproszeniu (wspólnie z Łukaszem Trzcińskim) do przepisania jednego z tomów tryptyku Maeterlinck’a. Trzy przyrodnicze eseje flamandzkiego pisarza Maurycego Maeterlincka, wydane kolejno w 1901, 1927 i 1931 roku, tworzą spójną trylogię książkową opisującą życie owadów społecznych: pszczół, mrówek i termitów. Te popularnonaukowe dzieła oscylują na granicy biologii, filozofii, a przez swój język również poezji. Poza wiedzą naukową w treści esejów widać ewidentną chęć przełożenia zachowań owadzich na zachowania ludzkie. Paweł Kruk przyjmuje rolę pszczelarza: kierując za pośrednictwem kanałów ogłoszeniowych propozycję/odezwę do „sióstr robotnic” zmierza do pozyskanie ich nieodpłatnej pracy, z której miód, jako pszczelarz [artysta/kurator wykorzystujący pracę innych] spije on sam.[work in progress]