Author Archives: Łukasz Trzciński

Widok od strony osiedli B-33 i C-33 (Słoneczne i Urocze) w kierunku południowym Placu Centralnego, tzw. oś śródmiejska (aleja Róż), koniec lat 50. XXw,… Read More