225
Henryk Makarewicz
Coking Works at the Lenin Metallurgical Combine, late 1950s. The coking plant is an industrial plant for degasifying anthracite to obtain coke, coal gas, BTX, ammonia hydroxide, and coal tar (used mostly for manufacturing pesticides, medicines, dyes, modelling clay, and explosives). Zakład Koksochemiczny kombinatu metalurgicznego Huty im. Lenina, koniec lat 50. Koksownia to zakład przemysłowy, w którym w piecach koksowniczych poddaje się odgazowaniu węgiel kamienny i otrzymuje się koks, gaz koksowniczy, benzol, wodę amoniakalną i smołę pogazową (wykorzystywaną między innymi do produkcji środków ochrony roślin, lekarstw, barwników, mas plastycznych oraz materiałów wybuchowych). Photo by Henryk Makarewicz/idealcity.pl
Miejsce
Nowa Huta
Czas
11 March 1963
Tagi
coking works, combine, Lenin Steelworks, modernity, Nowa Huta, steelworks
GPS
50.076309, 20.096822

Geolokalizacja

Twoje notatki