801
Henryk Makarewicz
Lenin Metallurgical Combine, inside Converter Plant, drawing a ladle. Second half of the 1960s. The Converter Plant was opened in February 1966. It was the first steel factory of that kind in Poland. The main building housed the converter hall with two converters, a charging bay and two casting halls. The charge consisted of 70% molten pig iron and about 30% scrap. Molten pig iron came from mixers on torpedo cars holding ladles. Steel was cast into casting ladles placed on a power-driven steel car that crossed casting halls. Once ingot moulds were taken off in their destination hall, ingots were transferred to soaking pits in preparatory rolling mills. Slag was carried to slag disposal sites by slag cars. Kombinat metalurgiczny im. Lenina, wnętrze hali Stalowni Konwertorowej, wyciąganie kadzi, II połowa lat 60. Stalownię uruchomiono w lutym 1966 roku. Była pierwszą tego typu stalownią w Polsce. Budynek główny obejmował halę konwerterów z dwoma konwertorami, halę wsadu oraz dwie hale odlewnicze. Wsad metaliczny stanowił 70% płynnej surówki i ok. 30% złomu. Surówka ciekła dostarczana była z mieszalników na surówkowozach, wyposażonych w kadzie. Odlewanie stali odbywało się do kadzi odlewniczych, umieszczonych na napędzanym elektrycznie wozie stalowniczym, jeżdżącym w poprzek hal odlewniczych. Po ściągnięciu wlewnic w odpowiedniej hali, wlewki w stanie gorącym przekazywano do pieców wgłębnych walcowni wstępnych. Żużel wywożono do kafaru na żużlowozach. Photo by Henryk Makarewicz/idealcity.pl
Miejsce
Nowa Huta
Czas
1 March 1966
Tagi
combine, Lenin Steelworks, Metallurgical Combine, open hearth steel plant, worker, ladle
GPS
50.075763, 20.088641

Geolokalizacja

Twoje notatki