827
Henryk Makarewicz
Lenin Metallurgical Combine, inside Open Hearth Steel Plant, open hearth furnaces hall, 1960s. Open Hearth Steel Plant opened in February 1955; the tenth and last furnace was built in 1961. Open hearth furnaces were used for smelting steel from foundry pig iron and steel scrap. Furnaces operated on molten pig iron brought by torpedo ladles from mixers. Steel from furnaces was received from ladles and poured into ingot moulds placed on ingot mould wagons which, appropriately prepared, were steered to the filling hall by railway. Most of the output of open-hearth steel plants was moved to continuous roughers still hot. 1970 saw a modernisation of the Steel Plant, with two old-type furnaces removed. They were replaced by a modern tandem furnace, the first in Poland. Kombinat metalurgiczny im. Lenina, wnętrze hali Stalowni Martenowskiej, hala pieców martenowskich, lata 60. Stalownia Martenowska została uruchomiona w lutym 1955 roku, ostatni – dziesiąty piec – wybudowano w 1961 roku. Piece martenowskie używano do wytapiania stali z surówki odlewniczej i złomu stalowego. Piece pracowały przy udziale surówki płynnej, którą pobierano surówkowozami z mieszalników. Stal z pieców odbierana była z kadzi i rozlewana do wlewnic ustawionych na wozach podwlewnicowych, które po odpowiednim przygotowaniu były podstawiane przy pomocy trakcji kolejowej do hali rozlewniczej. Przeważającą większość produkcji stalowni martenowskiej przekazywano do walcowni wstępnych w stanie gorącym. W 1970 roku zmodernizowano Stalownię likwidując dwa piece starego typu. Na ich miejsce wybudowano nowoczesny, pierwszy w Polsce piec typu „tandem”. Photo by Henryk Makarewicz/idealcity.pl
Miejsce
Nowa Huta
Czas
4 May 1964
Tagi
combine, labour, Lenin Steelworks, open hearth steel plant, steelworker, worker
GPS
50.076307, 20.096437

Geolokalizacja

Twoje notatki