863
Henryk Makarewicz
Lenin Metallurgical Combine, inside the hall of the Welded Pipe Rolling Mill Section. 1960s. The construction of the Section commenced in 1958; it began operating in 1960. In 1973 the second pipe mill was opened at the Section. Basic equipment was purchased in West Germany, the rest was manufactured at home to a design by the Biprostal Studio in Krakow. The whole process was secured by installing such devices as a forming roller unit with a resistance welding machine, a tunnel kiln, a reducing rolling mill, hydraulic presses for testing the tightness of weld seams, hot-dip galvanising equipment, a device for electrostatic coating, a few sets of pipe threaders, a section for the production and galvanisation of joints, and numerous devices for sorting, packaging and binding pipes. Kombinat metalurgiczny im. Lenina, wnętrze hali Wydziału Walcowni Rur Zgrzewanych, lata 60. XXw. uchomiono w 1960 roku. W 1973 roku uruchomiono drugi ciąg rurowni na Wydziale. Podstawowe urządzenia zakupiono w Republice Federalnej Niemiec, pozostałe wykonano w kraju według projektu biura projektowego „Biprostal” w Krakowie. Pełny cykl technologiczny został zapewniony przez zainstalowanie takich urządzeń, jak walcarka formująca wraz ze zgrzewarką oporową, piec tunelowy, walcarka redukcyjna, prasy hydrauliczne do badania szczelności spoi rur, ocynkownia ogniowa rur, lakiernice do elektrostatycznego lakierowania, kilka zespołów gwinciarek rur, oddział produkcji i ocynkownia złączek oraz szereg urządzeń pomocniczych do sortowania, pakietowania i wiązania rur. Photo by Henryk Makarewicz/idealcity.pl
Miejsce
Nowa Huta
Czas
4 May 1964
Tagi
combine, Lenin Steelworks, rolling mill
GPS
50.086707, 20.111802

Geolokalizacja

Twoje notatki