1030
Wiktor Pental
Motocykle na Placu Pocztowym na osiedlu A-1 Północ (Willowe), wyścig motocyklowy. W styczniu 1950 roku został zlikwidowany Automobilklub Polski. Na jego miejsce powstał Polski Związek Motorowy (jako efekt połączenia Automobilklubu Polski z 1909 roku i Polskiego Związku Motocyklowego z 1924 roku). Chcąc ratować AP wraz z PZM postanowiono wystąpić do Ministra Komunikacji o wprowadzenie Automobilklubu do Rady Turystycznej jako przedstawiciela turystyki motorowej oraz włączenie AP do planu 6 – letniego. Uchwalono wspólne postanowienia, takie jak przebudowa struktury organizacji (włączenie ośrodków wiejskich), zaproszenie do Zarządu działaczy ZMP, przeszkolenie działaczy zgodnie z intencjami władz PZPR, powołanie ośrodków dla młodzieży robotniczej i wiejskiej, jak również zakupienie dla najbardziej zdolnych sprzętu oraz udostępnienie pomocy technicznej. Powołano wspólnie odnowioną organizację czyli PZM. Z początkiem 1956 roku Zarząd Główny PZM wydał wytyczne do reorganizacji terenowych agend. Zarządy Okręgowe przystąpiły do organizacji „Automobilklubów”, które powstały w miejscu Ośrodków Szkolenia. Automobilkluby miały za zadanie, oprócz działalności sportowej, rozwijać struktury szkoleniowe ze sprzętem i zapleczem oraz pełnić dalej rolę organizatorów imprez. W ten sposób powstały kolejne organizacje w ramach PZM, m.in.: Automobilklub Kraków czy Automobilklub Nowa Huta z siedzibą przy ul. Klasztornej 1. W 1957 roku PZM dokonał kolejnej reorganizacji oddziałów. Powołano ponownie Automobilklub Polski oraz wojewódzkie oddziały Automobilklubów. 1 czerwca 1957 roku w Krakowie reaktywowano Automobilklub Krakowski oraz przejęto lokal w Nowej Hucie po tamtejszym klubie, tworząc Ośrodek Techniczny. II połowa lat 50. XXw. fot. Wiktor Pental/idealcity.pl
Miejsce
Nowa Huta
Czas
2 kwietnia 1954
Tagi
czas wolny, motoryzacja, Osiedle Willowe
GPS
50.071179, 20.050878

Geolokalizacja

Twoje notatki