2376
Henryk Makarewicz
Zakład Koksochemiczny kombinatu metalurgicznego Huty im. Lenina, koniec lat 50. XXw. Koksownia to zakład przemysłowy, w którym w piecach koksowniczych poddaje się odgazowaniu węgiel kamienny i otrzymuje się koks, gaz koksowniczy, benzol, wodę amoniakalną i smołę pogazową (wykorzystywaną między innymi do produkcji środków ochrony roślin, lekarstw, barwników, mas plastycznych oraz materiałów wybuchowych. fot. Henryk Makarewicz/idealcity.pl
Miejsce
Nowa Huta
Czas
4 czerwca 1965
Tagi
Huta im. Lenina, hutnik, koksochemia, koksownia, praca, zanieczyszczenie powietrza
GPS
50.081431, 20.105252

Geolokalizacja

Twoje notatki