864
Henryk Makarewicz
Kombinat metalurgiczny im. Lenina, wnętrze hali Wydziału Walcowni Rur Zgrzewanych, lata 60. XXw. uchomiono w 1960 roku. W 1973 roku uruchomiono drugi ciąg rurowni na Wydziale. Podstawowe urządzenia zakupiono w Republice Federalnej Niemiec, pozostałe wykonano w kraju według projektu biura projektowego „Biprostal” w Krakowie. Pełny cykl technologiczny został zapewniony przez zainstalowanie takich urządzeń, jak walcarka formująca wraz ze zgrzewarką oporową, piec tunelowy, walcarka redukcyjna, prasy hydrauliczne do badania szczelności spoi rur, ocynkownia ogniowa rur, lakiernice do elektrostatycznego lakierowania, kilka zespołów gwinciarek rur, oddział produkcji i ocynkownia złączek oraz szereg urządzeń pomocniczych do sortowania, pakietowania i wiązania rur. fot. Henryk Makarewicz/idealcity.pl
Miejsce
Nowa Huta
Czas
4 maja 1964
Tagi
Huta im. Lenina, kombinat, Walcownia
GPS
50.086707, 20.111802

Geolokalizacja

Twoje notatki